Privacy

Privacy

Zekerheid, betrouwbaarheid, vertrouwen en zorgvuldigheid zijn kernbegrippen binnen de financiële dienstverlening. Kernbegrippen waar wij als organisatie graag aan willen voldoen. Je kunt van ons verwachten dat wij altijd zorgvuldig met je gegevens zullen omgaan.

Voor je persoonlijke gegevens in ons digitale dossier, MijnVerzekeringen, geldt een toegangsbeveiliging via inlogcode en een automatisch gegenereerd wachtwoord. Hierdoor kunnen uitsluitend jijzelf, onze medewerkers en daarnaast niemand anders jouw elektronische dossier bekijken. Bewaar dit wachtwoord dus goed.

De op de webformulieren ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. De aanvrager verklaart zich akkoord met toepassing van de verzekeringsvoorwaarden. Gegevens voor het maken van een vergelijking an sich worden niet bewaard.

Uiteraard kun je erop vertrouwen dat Directverzekerd.nl je gegevens nooit aan anderen beschikbaar zal stellen. Daarnaast zullen wij nooit gebruik maken van andere doeleinden dan die waarvoor ze zijn ingevoerd.

Privacy statement 2018
Privacy kaart 2018